Dagsorden

22. mødedag, tirsdag den 12. maj 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 7
Forslag til finanslov 2015.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 38
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af, og sags- og arbejdsbyrden for, sagsbehandlere, der arbejder med socialt udsatte børn og unge, og om der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til området, samt om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at fastsætte vejledende sagstal for sagsbehandlerne. Resultaterne af Naalakkersuisuts undersøgelse og vurdering skal omdeles i form af en redegørelse til Inatsisartut senest den 1. april 2016.
(Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 50
Med henblik på at udarbejde landsplanlægning omkring vore alderdomshjem / ældre boliger i hele vort land, fremsættes hermed på baggrund af forespørgsel forslag til debat herom.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)