Dagsorden

9. mødedag, onsdag den 25. marts 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00. ( Jvf. § 37 stk. 5.) Se listen her.
()

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 35
2. beh. EM 2015
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for etablering af et Center for Menneskerettigheder, og for nedsættelse af et Ligebehandlingsnævn. Center for Menneskerettigheder skal overtage sekretariatsbetjeningen af Grønlands Råd for Menneskerettigheder og skal endvidere sekretariatsbetjene Ligebehandlingsnævnet.
(Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 57
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i 2015 at gå i forhandling med relevant kommune med henblik på at undersøge anlægsbehovet for passende pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen i Kullorsuaq. Der bør i forlængelse af undersøgelsen udarbejdes en anbefaling til den relevante kommune om, hvorledes den inden for egne rammer bedst muligt imødekommer dette behov.

(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 61
Ændringsforslaget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole der er tilpasset talentfulde unge der gerne vil dyrke idræt samtidig med at de forbereder sig til en egentlig uddannelse.
(Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Steen Lynge, Atassut)

Imm./pkt.: 99
Ændringsforslag fremsat af et enigt Lovudvalg vedtaget.
Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven, Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v., Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland, Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløs-ning samt forskellige andre love.
(Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet)

Imm./pkt.: 100
Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab.
(Ophævelse af anordning om lov om registreret partnerskab som følge af ægteskab mellem to personer af samme køn)
(Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet)