Dagsorden

6. mødedag, onsdag den 18. marts 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00. ( Jvf. § 37 stk. 5.) Se listen her.
()

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 72
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.
(Betænkningstid ved tvangsbehandling, Afgørelseskompetence ved beskikkelse af patientrådgiver, Klageadgang og domstolsprøvelse)
(Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde)

Imm./pkt.: 12
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2016 fastsættes således:
1. Personfradrag................................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag.............................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst...........................kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.........................kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat....................................................6%
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 85
2. beh. og 3. beh. EM 2015
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xXx 2015 om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.
(Adgang til elektronisk indblik i flyselskabernes passageroplysninger samt told-kontrol ved kropsscanning)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)