Dagsorden

29. mødedag, onsdag den 27. maj 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00. ( Jvf. § 37 stk. 5.) Se listen her.
()

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 37
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlingsplan for bekæmpelse af økonomisk ulighed og fattigdom med særlig fokus på fattigdom i børnefamilier. Handlingsplanen skal være færdiggjort senest i forbindelse med EM 2016.
(Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 56
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Landstingslov om Fiskerifinansieringspulje, således at fiskeritilladelser og licenser fremover ikke bortfalder ved udbetaling af ophugningstilskud.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 38
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af, og sags- og arbejdsbyrden for, sagsbehandlere, der arbejder med socialt udsatte børn og unge, og om der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til området, samt om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at fastsætte vejledende sagstal for sagsbehandlerne. Resultaterne af Naalakkersuisuts undersøgelse og vurdering skal omdeles i form af en redegørelse til Inatsisartut senest den 1. april 2016.
(Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 43
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut anmoder Formandskabet for Inatsisartut om at fremsætte forslag til ændring af Forretningsorden for Inatsisartut, hvorved det fastsættes, at enhver udgift, som afholdes af Inatsisartut og dets administration er omfattet af offentlighed, og at enhver således har ret til at gøre sig bekendt hermed.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 41
Ændringsforslag fremsat af et enigt Udvalget for Forretningsordenen vedtaget.
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af § 2, stk. 1, i landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. (Vederlags-loven) således, at medlemmer af Inatsisartut først modtager vederlag fra den dag, de bliver valgt til Inatsisartut (Valgdagen).
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 42
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. (Vederlagsloven) på følgende måde:
1. Den maksimale periode, hvori et medlem af Naalakkersuisut eller et medlem af Inatsisartut kan modtage eftervederlag sættes ned fra tolv til seks måneder.
2. For hvert påbegyndt funktionsår, man er medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut, optjenes ret til en måneds eftervederlag.
3. Minimumseftervederlagsperioden sænkes fra de nuværende tre måneder til en måned.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 44
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut på EM15 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om Økonomisk tilskud til politisk arbejde, således at fordelingen af partitilskuddet jfr. § 2 bliver mere solidarisk ved at grundtilskuddet pr. indvalgt parti forhøjes til 900.000 kroner, mens tilskuddet pr. mandat i Inatsisartut sænkes til 150.000 kroner. Ændringen skal træde i kraft med virkning fra 1. januar 2016.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 79
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af Lov nr. 1251 af 18. december 2012, Lov nr. 311 af 29. marts 2014 og Lov nr. 752 af 25. juni 2014 om ændringer til CPR-lov.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 139
Forslag til forespørgselsdebat om den nuværende indsats og den fremtidige bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden.
(Medlemmer af Inuit Ataqatigiit's Inatsisartut-gruppe)

Imm./pkt.: 123
Forslag til forespørgselsdebat om, administrationens vilkår og indretning. Har vi i dag et offentligt apparat der er effektivt og tilpasset samfundets størrelse og kultur.

(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)