Dagsorden

12. mødedag, onsdag den 15. april 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00. ( Jvf. § 37 stk. 5.) Se listen her.
()

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 108
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven)
(Teknisk ændring og hjemmel til konfiskation i regler fastsat i medfør af inatsisartutloven)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 12
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2016 fastsættes således:
1. Personfradrag................................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag.............................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst...........................kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.........................kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat....................................................6%
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 90
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 54
Forslag til Inatsisartuts beslutning om at Naalakkersuisut i forbindelse med FFL2016 pålægges at afsætte 25 mio. kr. til byggeri af en minihal i bygden Kullorsuaq ved Upernavik.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 120
2. beh. EM 2015
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, således at det kun vil være muligt at benytte afkastet af den i fonden opsparede formue.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 121
2. beh. EM 2015
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Rå-stoffond, således at fonden først igangsættes efter at Inatsisartut for 2. år i træk godkender et landskasseregnskab, hvori råstofindtægterne i regnskabsåret udgør mere end 10 millioner kroner. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar året ef-ter, eller på et tidligere tidspunkt efter Naalakkersuisuts bestemmelse. Det nævnte beløb på 10 millioner reguleres i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris - og lønindeks på Inatsisartuts finanslov det gældende år.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 122
2. beh. EM 2015
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest ved FM2016 pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 5.december 2008 om Grønlands Råstoffond således at Landstingslov om Grønlands Råstoffonds definition af råstofindtægter afsondres fra Selvstyrelovens definitioner af råstofindtægter. Ændringsforslaget bør formuleres således, at det sikres at fysiske aktiver som eksempelvis oliespildsbekæmpelsesudstyr, bygninger eller andre anlæg og udstyr ikke medregnes som en råstofindtægt i Grønlands Råstoffonds indtægtsdefinition.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 79
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af Lov nr. 1251 af 18. december 2012, Lov nr. 311 af 29. marts 2014 og Lov nr. 752 af 25. juni 2014 om ændringer til CPR-lov.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)