Dagsorden

9. mødedag, tirsdag den 12. October 2021, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Udkast til Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Indførelse af behandlingspladser for seksualforbrydere i Anstalten i Nuuk, forhøjelse af foranstaltningsniveauet for voldtægt af mindreårige, tiltag mod indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer i anstalterne, betinget offentlig påtale af grove ærefornærmelser, kriminalisering af selvhvidvask, udvidelse af adgangen til at foretage udbyttekonfiskation og pålæg af psykologbehandling i forbindelse med afsigelse af domme til tilsyn)
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 124
Pkt. 124, 125, 126 og 127 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at lov om visse bestemmelser i forskellige love om ændring af selskabsloven sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning . (Gennemførelse af regler om reelle ejere og opdatering af relevante bestemmelser)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 125
Pkt. 124, 125, 126 og 127 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at lov om visse bestemmelser i forskellige ændringslove om erhvervsdrivende fonde sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning. (Gennemførelse af regler om reelle ejere)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 126
Pkt. 124, 125, 126 og 127 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at lov om visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning. (Gennemførelse af regler om reelle ejere)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 127
Pkt. 124, 125, 126 og 127 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter at forskellige love om ændring af lov om fonde og visse foreninger sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning. (Gennemførelse af regler om reelle ejere)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel