Dagsorden

18. mødedag, tirsdag den 2. November 2021, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 134
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen. (Ændringer af regler om undervisningens indhold, organisering, tilrettelæggelse, elevantal, social kontaktordning og skolelederuddannelse)
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Imm./pkt.: 124
Pkt. 124, 125, 126 og 127 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at lov om visse bestemmelser i forskellige love om ændring af selskabsloven sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning . (Gennemførelse af regler om reelle ejere og opdatering af relevante bestemmelser)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 125
Pkt. 124, 125, 126 og 127 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at lov om visse bestemmelser i forskellige ændringslove om erhvervsdrivende fonde sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning. (Gennemførelse af regler om reelle ejere)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 126
Pkt. 124, 125, 126 og 127 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at lov om visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning. (Gennemførelse af regler om reelle ejere)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 127
Pkt. 124, 125, 126 og 127 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter at forskellige love om ændring af lov om fonde og visse foreninger sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning. (Gennemførelse af regler om reelle ejere)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 152
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.

Afstemning om Ændringsforslag 3. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.