Dagsorden

14. mødedag, torsdag den 21. October 2021, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2021 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. (Tidspunkt for betaling af husleje, registrering af udlejningsboliger ved angreb af skimmelsvamp og ret til at afslå anvisning af personalebolig ved angreb af skimmelsvamp)
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling

Imm./pkt.: 33
1. Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Atassut forkastet.

2. Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af mindretal bestående af Inuit Ataqatigiit vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, til EM2022, at fremsætte forslag til ændring af Råstofloven, således at lovens § 1, stk. 2, får følgende ordlyd: “Ved Inatsisartutloven skal det sikres, at aktiviteter omfattet af loven udføres forsvarligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssig bæredygtighed samt hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med, under tilsvarende forhold, anerkendt bedste internationale praksis, tilpasset lokale grønlandske forhold”. I § 83 skal formuleringen “god international praksis” ligeledes ændres til “bedste internationale praksis, tilpasset lokale grønlandske forhold”. Endvidere skal der i loven indføres bestemmelser om, at Nalakkersuisut skal offentliggøre oplysninger om ansøgninger om tilladelser til forundersøgelser, således at lokalbefolkning og øvrige interessenter, på et så tidligt tidspunkt som muligt, bliver opmærksomme på sådanne aktiviteter.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse inden udgangen af 2022 om en særskilt kvote for hvalrosser og isbjørne til trofæjagt. Redegørelsen skal afdække de økonomiske indtjeningsmuligheder samt restriktionerne i de internationale konventioner.
Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 45
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en plan for det forebyggende arbejde i familier, med det formål at nedbringe antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Planen skal forelægges Inatsisartut inden udgangen af juli 2022.
Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Imm./pkt.: 107
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til at udarbejde en redegørelse til FM2023 om fordele og ulemper ved en oprettelse af en landsdækkende erhvervsskole i Aasiaat. Naalakkersuisut skal i deres redegørelse tage højde for uddannelsesområdets nuværende behov for en ny nyskabende erhvervsskole.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for en etablering af GUX i Ilulissat i denne valgperiode.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 93
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at iværksætte et projekt til etablering af ny kanal i Itilliarsuk. Som model for dimensionering af kanalen kan anvendes et fartøj i Nordstar 30 eller lignende størrelse.
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut