Dagsorden

17. mødedag, torsdag den 28. October 2021, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringslove til lov om luftfart mm.
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling

Imm./pkt.: 144
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en undersøgelse, der afdækker årsagerne til, hvorfor nogle vælger at få foretaget en abort og andre vælger at gennemføre graviditeten, og hvilken rolle manden har i en graviditets- og abortsituation. Undersøgelsens resultater skal offentliggøres senest 1. juli 2022.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut