Dagsorden

25. mødedag, tirsdag den 16. November 2021, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 46
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der afdækker, hvilke tiltag der er nødvendige, for at mindst 80 % af underviserne på uddannelsesinstitutionerne og på universitetet i Grønland om 10 år, kan undervise på grønlandsk. Undersøgelsen skal fremlægges til EM2022.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en national strategi- og handlingsplan for uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på handicapområdet. Strategi- og handlingsplanen skal fremlægges senest EM2022 og indeholde forslag til evaluering af de valgte indsatser.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at sænke huslejen i offentlige udlejningsboliger ved at nedsætte den lovfastsatte minimumssats for ejendommens opførelsessum. Undersøgelsen skal klarlægge sammenhængen mellem husleje, opførelsessum, ejernes kapitalafkast og ændringer i boligsikringen samt tage hensyn til opretholdelse af vedligeholdelsesplaner. Ydermere skal undersøgelsen afdække fordele og ulemper ved en løbende nedskrivning af opførelsesværdien for ejendomme. Undersøgelsens resultater skal omdeles til Inatsisartut senest i juli 2022.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 144
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en undersøgelse, der afdækker årsagerne til, hvorfor nogle vælger at få foretaget en abort og andre vælger at gennemføre graviditeten, og hvilken rolle manden har i en graviditets- og abortsituation. Undersøgelsens resultater skal offentliggøres senest 1. juli 2022.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringslove til lov om luftfart mm.
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling

Imm./pkt.: 29
Pkt. 47, 73 og 29 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe ordblindhed og læse/skrivevanskeligheder blandt børn, unge og voksne.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 47
Pkt. 47, 73 og 29 1. behandlet i sammenhæng.

Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om muligheden for at udvikle et grønlandskssproget hjælpeprogram til ordblinde.
Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 73
Pkt. 47, 73 og 29 1. behandlet i sammenhæng.

Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udvikle og implementere en grønlandsksproget national ordblindetest til at diagnosticere ordblindhed til brug i folkeskolen og videregående uddannelser.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 85
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en konkret plan for markedsføring af vandkraftspotentialet i Tasersiaq, for at tiltrække internationale investorer. Planen skal senest præsenteres til EM2022.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut