Dagsorden

23. mødedag, torsdag den 11. November 2021, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 33
1. Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Atassut forkastet.

2. Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af mindretal bestående af Inuit Ataqatigiit vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, til EM2022, at fremsætte forslag til ændring af Råstofloven, således at lovens § 1, stk. 2, får følgende ordlyd: “Ved Inatsisartutloven skal det sikres, at aktiviteter omfattet af loven udføres forsvarligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssig bæredygtighed samt hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med, under tilsvarende forhold, anerkendt bedste internationale praksis, tilpasset lokale grønlandske forhold”. I § 83 skal formuleringen “god international praksis” ligeledes ændres til “bedste internationale praksis, tilpasset lokale grønlandske forhold”. Endvidere skal der i loven indføres bestemmelser om, at Nalakkersuisut skal offentliggøre oplysninger om ansøgninger om tilladelser til forundersøgelser, således at lokalbefolkning og øvrige interessenter, på et så tidligt tidspunkt som muligt, bliver opmærksomme på sådanne aktiviteter.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse inden udgangen af 2022 om en særskilt kvote for hvalrosser og isbjørne til trofæjagt. Redegørelsen skal afdække de økonomiske indtjeningsmuligheder samt restriktionerne i de internationale konventioner.
Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 45
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en plan for det forebyggende arbejde i familier, med det formål at nedbringe antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Planen skal forelægges Inatsisartut inden udgangen af juli 2022.
Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for en etablering af GUX i Ilulissat i denne valgperiode.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 107
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til at udarbejde en redegørelse til FM2023 om fordele og ulemper ved en oprettelse af en landsdækkende erhvervsskole i Aasiaat. Naalakkersuisut skal i deres redegørelse tage højde for uddannelsesområdets nuværende behov for en ny nyskabende erhvervsskole.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 95
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut om at undersøge, hvilke tiltag der er nødvendige for at etablere campus i Qeqertalik og Avannattaa Kommunia. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, de nødvendige tiltag, der sikrer tilblivelsen af GUX i Ilulissat uden, at dette går ud over kvaliteten af, og optagelsesgrundlaget for GUX i Aasiaat. Undersøgelsen skal fremlægges inden udgangen af juli 2022.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre bekendtgørelsen om fangst og beskyttelse af isbjørne, således at det bliver muligt at nedlægge isbjørne, der opsøger beboede steder, uden at der forud for nedlæggelsen skal indhentes dispensation.
Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq

Imm./pkt.: 80
2. beh. FM 2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse, som afdækker muligheden for at genanvende plastaffald til produktion af byggematerialer. Redegørelsen skal blandt andet afdække behovet for samarbejde mellem private og offentlige aktører, økonomiske konsekvenser, behovet for ny lovgivning, muligheder for tilskudsordninger for sådanne grønne omstillinger og behovet for etablering af ny infrastruktur, såsom faciliteter til produktion af byggematerialer og sortering af plastaffald. Redegørelsen skal fremlægges til EM2022.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut