Dagsorden

4. mødedag, onsdag den 29. September 2021, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 10:00 til 11:00.
(Jvf. § 37 stk. 5.)
17/11: Naalakkersuisoq for Sociale anliggender og Arbejdsmarked Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 123
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig forslag til lov for Grønland om identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder. (Gennemføre bestemmelser for Grønland, der svarer til bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2018/1212 af 3. september 2018 om fastsættelse af minimumskrav vedrørende gennemførelsen af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF for så vidt angår identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 130
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Udkast til Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Ophævelse af ophørsklausul for foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 m.v.)
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling