Dagsorden

16. mødedag, onsdag den 27. October 2021, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 10:00 til 11:00.
(Jvf. § 37 stk. 5.)
17/11: Naalakkersuisoq for Sociale anliggender og Arbejdsmarked Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 46
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der afdækker, hvilke tiltag der er nødvendige, for at mindst 80 % af underviserne på uddannelsesinstitutionerne og på universitetet i Grønland om 10 år, kan undervise på grønlandsk. Undersøgelsen skal fremlægges til EM2022.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en national strategi- og handlingsplan for uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på handicapområdet. Strategi- og handlingsplanen skal fremlægges senest EM2022 og indeholde forslag til evaluering af de valgte indsatser.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at sænke huslejen i offentlige udlejningsboliger ved at nedsætte den lovfastsatte minimumssats for ejendommens opførelsessum. Undersøgelsen skal klarlægge sammenhængen mellem husleje, opførelsessum, ejernes kapitalafkast og ændringer i boligsikringen samt tage hensyn til opretholdelse af vedligeholdelsesplaner. Ydermere skal undersøgelsen afdække fordele og ulemper ved en løbende nedskrivning af opførelsesværdien for ejendomme. Undersøgelsens resultater skal omdeles til Inatsisartut senest i juli 2022.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut