Dagsorden

19. mødedag, onsdag den 3. November 2021, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 10:00 til 11:00.
(Jvf. § 37 stk. 5.)
17/11: Naalakkersuisoq for Sociale anliggender og Arbejdsmarked Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 158
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre ophæver det territoriale forbehold for Grønland i relation til Hong Kong-konventionen.
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Imm./pkt.: 132
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og forskellige andre love (Gennemførelse af politireform, etablering af ny politiklageordning m.v.)
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 133
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om politiets virksomhed.
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre vinterfangst af moskusokse, så ubenyttede fangstkvoter fra efterårsfangsten i eksempelvis Naternaq kan udnyttes i vinterfangsten, dog sådan, at den samlede fangstperiode holdes indenfor bekendtgørelsens bestemmelse herom.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 51
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse vedrørende de økonomiske og administrative konsekvenser ved en ændring af reglerne om offentlig hjælp således, at private boligejere og andelsbolighavere får ret til offentlig hjælp, i forbindelse med midlertidig bortfald af nor-mal indkomst grundet uarbejdsdygtighed under et kræftbehandlingsforløb. Redegørelsen skal ligeledes afdække eksistensen samt karakteren af behovet for denne rettighed. Redegørelsen skal fremlægges senest juli 2022.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 52
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Erhvervs og Råstofudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, senest til udgangen af juli 2022, at fremlægge en plan for gennemførelse af en oplysningskampagne med tilknyttede kursustilbud, for borgerne i Østgrønland, om erhvervsudvikling og innovation.
Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut