Dagsorden

26. mødedag, onsdag den 17. November 2021, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 10:00 til 11:00.
(Jvf. § 37 stk. 5.)
17/11: Naalakkersuisoq for Sociale anliggender og Arbejdsmarked Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Islands Regering og Naalakkersuisut i Grønland til et øget samarbejde blandt landets nordiske samarbejdsministre, hvor ministrene indgår en aftale om at afholde mindst ét ordinært ministermøde om året for at drøfte Vestnordisk Råds rekommandationer og anmodninger til regeringerne og landsstyrerne og fremme samarbejdet gennem dialog, udveksling af idéer, videndeling og lignende.
Delegationsformand Pipaluk Lynge-Rasmussen

Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at samarbejde om arktiske anliggender – herunder, at ministrene med ansvar for arktiske anliggender mødes mindst en gang om året – for at:
- Styrke og koordinere de vestnordiske nationers interesser i Arktis
- Sætte fokus på Nordatlanten i relation til ændringerne i Arktis
- Arbejde for bæredygtige løsninger i forhold til havet, naturen, folk og erhverv i den vestnordiske region som følge af ændringerne i Arktis
- Give koordineret orientering til Vestnordisk Råd – herunder, Vestnordisk Råds arbejdsgruppe om arktiske anliggender – om, de vestnordiske regeringers ønsker i relation til arktiske anliggender og Arktisk Råd.
Delegationsformand Pipaluk Lynge-Rasmussen

Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at arbejde for, at Grønland og Færøerne opnår associeret medlemskab i Verdenssundhedsorganisationen.
Delegationsformand Pipaluk Lynge-Rasmussen

Imm./pkt.: 147
Pkt. 146 og 147 1. behandlet i sammenhæng.

1. Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at afsætte midler til igangsætte en kampagne med fokus på at bekæmpe vold og ikke mindst vold i hjemmet med det klare formål, at antallet af voldstilfælde i samfundet i 2025 skal være faldet med 25 procent i forhold til i dag. Kampagnen skal senest påbegyndes 1. august 2022 og løbe til og med 31. december 2024.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 2022.
Formandskabet for Inatsisartut