Dagsorden

22. mødedag, onsdag den 10. November 2021, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 10:00 til 11:00.
(Jvf. § 37 stk. 5.)
17/11: Naalakkersuisoq for Sociale anliggender og Arbejdsmarked Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på at indføre en paragraf i Kriminalloven for Grønland, der ulovliggør digital grooming. Kontakten skal være taget inden FM 2022.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 86
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af idrætsloven, således e-sport ligeledes anerkendes som en idræt på lige fod med fysisk aktive sportsgrene.
Atassuts Inatsisartut medlemmer

Imm./pkt.: 83
2. beh. FM2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til UKA2022 pålægges at udarbejde en redegørelse omkring fordelene og ulemperne ved UNESCO områdets omfang i Ilulissat fjorden.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)

Imm./pkt.: 74
2. beh. FM2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udvikle undervisningsmateriale om menneskerettigheder målrettet børn i folkeskolen tilpasset en grønlandsk kontekst og herudover arbejde for, at undervisere i folkeskolen opnår relevante kompetencer til at undervise i menneskerettigheder.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 166
2. beh. FM2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlingsplan forinden EM2022, for ombygning af kajanlæg for både og skibe, i både byer og bygder i forbindelse lavvande og højvande, samt for at sikre dem mod risikoen for oversvømmelse.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 168
2. beh. FM2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut, med virkning fra forslagets vedtagelse, pålægges at standse kommissionsarbejdet i Forfatningskommissionen samt hurtigst muligt derefter at nedlægge kommissionen.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 82
2. beh. FM2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med en opfordring til, at anklagemyndigheden i Grønland søger at skærpe foranstaltningsniveauet i sager om seksuelle krænkelser.
Atassuts Inatsisartut medlemmer