Dagsorden

10. mødedag, onsdag den 13. October 2021, kl. 09:30
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-5x
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 09:30 til 11:00.

Spørgetime i tidsrummet fra kl. 10:00 til 11:00.
(Jvf. § 37 stk. 5.)
17/11: Naalakkersuisoq for Sociale anliggender og Arbejdsmarked Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 156
Afstemning om ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Styrkelse af retsstillingen for ofre for forbrydelser) og udkast til Kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 158
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre ophæver det territoriale forbehold for Grønland i relation til Hong Kong-konventionen.
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Imm./pkt.: 132
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og forskellige andre love (Gennemførelse af politireform, etablering af ny politiklageordning m.v.)
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 131
2. beh. FM 2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Udkast til Anordninger om ikrafttræden for Grønland af arvelov, lov om ægtefælleskifte m.v., lov om skifte af dødsboer og lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven, tinglysningsloven, lov om ægteskabets retsvirkninger samt forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om skifte af dødsboer)
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 153
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig, at lov om MitID og NemLog-in sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Formanden for Naalakkersuisut