Dagsorden

27. mødedag, torsdag den 18. November 2021, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2021 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. (Tidspunkt for betaling af husleje, registrering af udlejningsboliger ved angreb af skimmelsvamp og ret til at afslå anvisning af personalebolig ved angreb af skimmelsvamp)
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling

Imm./pkt.: 156
Afstemning om ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Styrkelse af retsstillingen for ofre for forbrydelser) og udkast til Kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Forslag til: Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre ophæver det territoriale forbehold for Grønland i relation til MARPOL-konventionens Bilag VI
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Imm./pkt.: 93
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at iværksætte et projekt til etablering af ny kanal i Itilliarsuk. Som model for dimensionering af kanalen kan anvendes et fartøj i Nordstar 30 eller lignende størrelse.
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Imm./pkt.: 146
Pkt. 146 og 147 1. behandlet i sammenhæng.

Afstemning om ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at sikre, at Grønland uden forbehold kan tiltræde Istanbul-konventionen. Dette skal ske inden FM2022.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut