Dagsorden

13. mødedag, onsdag den 20. October 2021, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 10:00 til 11:00.
(Jvf. § 37 stk. 5.)
17/11: Naalakkersuisoq for Sociale anliggender og Arbejdsmarked Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 123
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig forslag til lov for Grønland om identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder. (Gennemføre bestemmelser for Grønland, der svarer til bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2018/1212 af 3. september 2018 om fastsættelse af minimumskrav vedrørende gennemførelsen af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF for så vidt angår identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 130
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Udkast til Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Ophævelse af ophørsklausul for foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 m.v.)
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på at indføre en paragraf i Kriminalloven for Grønland, der ulovliggør digital grooming. Kontakten skal være taget inden FM 2022.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 86
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af idrætsloven, således e-sport ligeledes anerkendes som en idræt på lige fod med fysisk aktive sportsgrene.
Atassuts Inatsisartut medlemmer

Imm./pkt.: 146
Pkt. 146 og 147 1. behandlet i sammenhæng.

Afstemning om ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at sikre, at Grønland uden forbehold kan tiltræde Istanbul-konventionen. Dette skal ske inden FM2022.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 147
Pkt. 146 og 147 1. behandlet i sammenhæng.

1. Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at afsætte midler til igangsætte en kampagne med fokus på at bekæmpe vold og ikke mindst vold i hjemmet med det klare formål, at antallet af voldstilfælde i samfundet i 2025 skal være faldet med 25 procent i forhold til i dag. Kampagnen skal senest påbegyndes 1. august 2022 og løbe til og med 31. december 2024.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 95
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut om at undersøge, hvilke tiltag der er nødvendige for at etablere campus i Qeqertalik og Avannattaa Kommunia. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, de nødvendige tiltag, der sikrer tilblivelsen af GUX i Ilulissat uden, at dette går ud over kvaliteten af, og optagelsesgrundlaget for GUX i Aasiaat. Undersøgelsen skal fremlægges inden udgangen af juli 2022.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut