Dagsorden

20. mødedag, torsdag den 4. November 2021, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 153
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig, at lov om MitID og NemLog-in sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Formanden for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 56
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at gennemføre redegørelse af portørernes psykiske arbejdsvilkår inden slutningen af 2022. I redegørelsen skal der indgå plan om de økonomiske konsekvenser til forbedring af vilkårene.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 109
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt Erhvervs og Råstofudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut, til EM2022, pålægges at fremlægge en evaluering af effekten af den i 1999 gennemførte afgiftsfritagelse for import af hele og halve dyrekroppe. Evalueringen skal bl.a. inddrage en vurdering af de samlede og lokale beskæftigelsesmæssige virkninger, af afgiftsfritagelsen samt af effekten på importen af færdigforarbejdede kødprodukter. Evalueringen skal endvidere klarlægge mulige importbegrænsende initiativer med henblik på at øge bearbejdningen af kødprodukter her i landet.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ata-qatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at reservere en del af de gældende kvoter for vinterjagt på rensdyr, således at fangsten af den særlige kvote skal ske ved brug af hundeslæde for at bevare slædehundekulturen.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere et rejsehold, hvis opgave skal være at understøtte specialundervisning herunder opkvalificere kompetencerne på specialundervisningsområdet hos de fastansatte lærere på folkeskolerne på kysten.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne