Dagsorden

2. ekstra mødedag, mandag den 22. November 2021, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 133
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om politiets virksomhed.
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre vinterfangst af moskusokse, så ubenyttede fangstkvoter fra efterårsfangsten i eksempelvis Naternaq kan udnyttes i vinterfangsten, dog sådan, at den samlede fangstperiode holdes indenfor bekendtgørelsens bestemmelse herom.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at reservere en del af de gældende kvoter for vinterjagt på rensdyr, således at fangsten af den særlige kvote skal ske ved brug af hundeslæde for at bevare slædehundekulturen.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere et rejsehold, hvis opgave skal være at understøtte specialundervisning herunder opkvalificere kompetencerne på specialundervisningsområdet hos de fastansatte lærere på folkeskolerne på kysten.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en rapport, der viser, hvor mange elever i folkeskolens specialklasser, der bliver indstillet til og gennemfører en adgangsgivende afgangsprøve fra folkeskolen.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre bekendtgørelsen om fangst og beskyttelse af isbjørne, således at det bliver muligt at nedlægge isbjørne, der opsøger beboede steder, uden at der forud for nedlæggelsen skal indhentes dispensation.
Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq

Imm./pkt.: 85
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en konkret plan for markedsføring af vandkraftspotentialet i Tasersiaq, for at tiltrække internationale investorer. Planen skal senest præsenteres til EM2022.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 161
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til EM2022 at komme med en redegørelse om mulighederne for lakseopdræt på land i Grønland.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 56
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at gennemføre redegørelse af portørernes psykiske arbejdsvilkår inden slutningen af 2022. I redegørelsen skal der indgå plan om de økonomiske konsekvenser til forbedring af vilkårene.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 52
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Erhvervs og Råstofudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, senest til udgangen af juli 2022, at fremlægge en plan for gennemførelse af en oplysningskampagne med tilknyttede kursustilbud, for borgerne i Østgrønland, om erhvervsudvikling og innovation.
Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Imm./pkt.: 109
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt Erhvervs og Råstofudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut, til EM2022, pålægges at fremlægge en evaluering af effekten af den i 1999 gennemførte afgiftsfritagelse for import af hele og halve dyrekroppe. Evalueringen skal bl.a. inddrage en vurdering af de samlede og lokale beskæftigelsesmæssige virkninger, af afgiftsfritagelsen samt af effekten på importen af færdigforarbejdede kødprodukter. Evalueringen skal endvidere klarlægge mulige importbegrænsende initiativer med henblik på at øge bearbejdningen af kødprodukter her i landet.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ata-qatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Udkast til Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Indførelse af behandlingspladser for seksualforbrydere i Anstalten i Nuuk, forhøjelse af foranstaltningsniveauet for voldtægt af mindreårige, tiltag mod indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer i anstalterne, betinget offentlig påtale af grove ærefornærmelser, kriminalisering af selvhvidvask, udvidelse af adgangen til at foretage udbyttekonfiskation og pålæg af psykologbehandling i forbindelse med afsigelse af domme til tilsyn)
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri.
Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri.
Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri.
Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender