Dagsorden

21. mødedag, tirsdag den 9. November 2021, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 152
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.

Afstemning om Ændringsforslag 3. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.

Imm./pkt.: 90
pkt. 90, 97 og 57 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at der påbegyndes en optælling af narhvaler i Østgrønland i 2022 med inddragelse af viden fra stedkendte fangere.
Medlemmer af Inatsisartut Harald Bianco & Knud Mathiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 97
Pkt. 90, 97 og 57 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartut beslutning om at pålægge Naalakkersuisut at foretage en optælling af narhvaler i Østgrønland med inddragelse af viden fra fangere. Optællingen skal danne grundlag for fastsættelse af fremtidige kvoter i Østgrønland.
Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en rapport, der viser, hvor mange elever i folkeskolens specialklasser, der bliver indstillet til og gennemfører en adgangsgivende afgangsprøve fra folkeskolen.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 71
2. beh. FM2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut på FM 2022 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om indkomstskat, således at selskabsskatten for fuldt og begrænset skattepligtige selskaber nedsættes til 20 % med virkning fra 1. januar 2023.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokaterne

Imm./pkt.: 106
2. beh. FM2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte en redegørelse til EM2022 om mulighederne for fremstilling af lokalt producerede byggematerialer efter Siku Block konceptet, som kan bidrage til mere økonomisk bæredygtigt husbyggeri her i landet.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ata-qatigiit