Dagsorden

24. mødedag, mandag den 15. November 2021, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2021 om forlængelse af frister for vedtagelse af finanslov for 2022, fastsættelse af udskrivningsprocent for landsskat og særlig landsskat for 2022.
Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2021 om forlængelse af frister for vedtagelse af finanslov for 2022, fastsættelse af udskrivningsprocent for landsskat og særlig landsskat for 2022.
Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2021 om forlængelse af frister for vedtagelse af finanslov for 2022, fastsættelse af udskrivningsprocent for landsskat og særlig landsskat for 2022.
Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender

Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Islands Regering og Naalakkersuisut i Grønland til et øget samarbejde blandt landets nordiske samarbejdsministre, hvor ministrene indgår en aftale om at afholde mindst ét ordinært ministermøde om året for at drøfte Vestnordisk Råds rekommandationer og anmodninger til regeringerne og landsstyrerne og fremme samarbejdet gennem dialog, udveksling af idéer, videndeling og lignende.
Delegationsformand Pipaluk Lynge-Rasmussen

Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at samarbejde om arktiske anliggender – herunder, at ministrene med ansvar for arktiske anliggender mødes mindst en gang om året – for at:
- Styrke og koordinere de vestnordiske nationers interesser i Arktis
- Sætte fokus på Nordatlanten i relation til ændringerne i Arktis
- Arbejde for bæredygtige løsninger i forhold til havet, naturen, folk og erhverv i den vestnordiske region som følge af ændringerne i Arktis
- Give koordineret orientering til Vestnordisk Råd – herunder, Vestnordisk Råds arbejdsgruppe om arktiske anliggender – om, de vestnordiske regeringers ønsker i relation til arktiske anliggender og Arktisk Råd.
Delegationsformand Pipaluk Lynge-Rasmussen

Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at arbejde for, at Grønland og Færøerne opnår associeret medlemskab i Verdenssundhedsorganisationen.
Delegationsformand Pipaluk Lynge-Rasmussen

Imm./pkt.: 161
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til EM2022 at komme med en redegørelse om mulighederne for lakseopdræt på land i Grønland.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2020 til efterretning.
Lovudvalget

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2020 til efterretning.
Lovudvalget