Dagsorden

12. mødedag, onsdag den 9. oktober 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 22
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2012, rekommandationen lyder som følger: Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering, at tage initiativ til at forstærke landenes samarbjede omkring arktiske anliggender, samt at arbejde for at lave en fælles vestnordisk strategi om Arktis, på de områder hvor landene har fælles interesser og hvor de kan blive enige om sådan en strategi. Rådet anmoder også regeringerne om, at landenes udenrigsministre mødes jævnligt for at diskutere arktiske anliggender samt andre fælles vestnordiske interesser årligt alternativt hvert andet år. Mødet bedes så vidt muligt afholdes i forbindelse med Vestnordisk Råds årsmøde.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 124
Ændringsforslag vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyre-bekendtgørelse nr. 23 af 2002-08-29 om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, således at fiskefartøjer med tilladelse til egenproduktion, ikke gives adgang til fiskeri indenfor en grænse på 3 nautiske mil fra basislinien.
(Atassut Gruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 31
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne for og konsekvenserne af oprettelse af et frivilligt beredskab i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 56
Pkt. 31 og 56 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Staten med henblik på afdækning af muligheder og interesse for en eventuel etablering af et landbaseret og maritimt frivilligt beredskabskorps i Grønland.
(Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 90
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til FM14 pålægges at fremlægge et lovforslag som sikrer, at der kræves brug af NOx redukti-onsanlæg på dieseldrevne kraftværker, der anvendes i forbindelse med råstofprojekter.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)