Dagsorden

6. mødedag, onsdag den 25. september 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 101
Pkt.101 og 27 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 27
Forslag til Inatsisartutbeslutning, om at Naalakkersuisut pålægges til FM14 at fremsætte et lovforslag om, at afgiftsbelægge hellefisk, der er fisket ved kystnært fiskeri og som ikke er forarbejdet med metoden "Japan cut".
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 103

Imm./pkt.: 100
Ændringsforslaget fra Naalakkersuisut blev vedtaget og forslaget blev i den herefter foreliggende form endeligt vedtaget.