Dagsorden

15. mødedag, onsdag den 16. oktober 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 16
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartut-lov om Inatsisartut og Naalakkersuisut. (Elektronisk kundgørelse)
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 116
Forslag til inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område.
(Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 99
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 102
Ændringsforslaget fra Naalakkersuisut blev vedtaget og forslaget med ændringsforslag vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på person- og varebiler der udelukkende anvender el og brint som drivmiddel.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 110
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 35
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Justitsministeren i Danmark med henblik på at indføre fodlænker til afsoning i hjemmet i Grønland.
(Medlemmer af Inatsisartut Doris Jakobsen og Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 30
Forslag til Inatsisartutbeslutning, om at Naalakkersuisut pålægges at bevilge midler til videreuddannelse for sygeplejersker til at kunne udføre Palliativ-behandling.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 70
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at igangsætte et analysearbejde, der skal klarlægge hvorvidt læreruddannelsen her i landet er på et niveau, der er sammenligneligt med lignende uddannelser andre steder i den vestlige verden. Analysearbejdet skal indeholde anbefalinger til, hvordan kvaliteten i læreruddannelsen kan blive endnu højere end den er i dag.
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne)