Dagsorden

18. mødedag, onsdag den 23. oktober 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 116
Forslag til inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område.
(Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 99
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 110
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 39
Ændringsforslaget fra Inuit Ataqatigiit forkastet - Forslaget forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at indføre belønning til private virksomheder der hensynsfuldt og målrettet drager hensyn til at mindske miljøforureningen, bl.a. ved at bruge energikilder der ikke forurener, og som dermed er med til at mindske co2 udslip.
(Medlemmer af Inatsisartut Gerhardt Petersen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 68
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte lovforslag, der sikrer, at det offentlige kan foretage tilbageholdelse i tilskud til politisk arbejde, såfremt et parti har gæld til offentlige myndigheder.
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraatit)

Imm./pkt.: 132
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en helårs - ugentlig flyrute mellem Narsarsuaq og Keflavik med en underskudsgaranti fra 1. januar 2014.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 69
Forslag til landstingsbeslutning om, at Naalakkersuisut senest på EM 2014 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om indkomstskat, således at selskabsskatten for fuldt og begrænset skattepligtige selskaber mv. nedsættes til 20 % med virkning fra 1. januar 2015.
(Medlemmer af Inatsisartut Jens B. Frederiksen og Michael Rosing, Demokraterne)