Dagsorden

24. mødedag, onsdag den 13. november 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 103

Imm./pkt.: 124
Ændringsforslag vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyre-bekendtgørelse nr. 23 af 2002-08-29 om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, således at fiskefartøjer med tilladelse til egenproduktion, ikke gives adgang til fiskeri indenfor en grænse på 3 nautiske mil fra basislinien.
(Atassut Gruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 60
Forespørgselsdebat om forsoning, identitet, sprog og menneskerettigheder og om, hvordan vi som nation sikrer et inkluderende samfund, hvor vi sætter befolkningens rettigheder og fælles velbefindende i højsædet, uanset etnicitet, sprog og kulturel baggrund.
(Medlemmer af Inatsisartut Juliane Henningsen og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 137
Hvordan kan man skabe mulighederne for, at man kan komme ind på en uddannelse, uden at man behersker det danske sprog? Mange uddannelsesinstitutioner drives og arrangerer uddannelser med udgangspunkt I det danske sprog, selvom "dette ikke er helt nødvendigt", hvordan kan vi "grønlandisere" disse uddannelser? Hvilke uddannelsesinstitutioner kan drives med udgangspunkt i det grønlandske sprog i den nærmeste fremtid?
(Medlem af Inatsisartut Randi Broberg, Partii Inuit)