Dagsorden

9. mødedag, onsdag den 2. oktober 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 109
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tager territorialt forbehold for forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode af Kyotopro-tokollen (2013 - 2020).
(Naalakkersuisoq for Boliger, Natur og Miljø)

Imm./pkt.: 107
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Kongeriget Danmarks tiltrædelse af aftale om samarbejde om beredskab og bekæmpelse af marin olieforurening i Arktis.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 39
Ændringsforslaget fra Inuit Ataqatigiit forkastet - Forslaget forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at indføre belønning til private virksomheder der hensynsfuldt og målrettet drager hensyn til at mindske miljøforureningen, bl.a. ved at bruge energikilder der ikke forurener, og som dermed er med til at mindske co2 udslip.
(Medlemmer af Inatsisartut Gerhardt Petersen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 57
Pkt. 57 og 61 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan, der skal redegøre for, hvordan samfundet som helhed skal håndtere den stigende gruppe af borgere, der har fået hjerneskader som følge af et for stort alkoholforbrug. Indsatsplanen skal forelægges for Inatsisartut senest på FM 2014.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 61
Pkt. 57 og 61 1. behandlet i sammenhæng.Ændringsforslag fra udvalget vedtaget.
Jeg fremsætter hermed beslutningsforslag om at Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2014 fremsætter strategi og handlingsplan for at borgere med alkoholmisbrugsproblemer og med vilje hertil kan komme under behandling vederlagsfrit.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)