Dagsorden

21. mødedag, onsdag den 6. november 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 104
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse.
(Begæringer om udtræden af kommunalbestyrelsen. Lokaludvalg og særlige udvalg samt vederlag til udvalgenes medlemmer. Pensionsordninger for borgmestre.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 112
Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.xXXX om ligestilling af mænd og kvinder.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 34
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremsætte forslag til ændring af gældende regler om fastsættelse af husleje, således at rettidigt betalende lejere fremover bliver fritaget for at afholde husleje og andre udgifter for ikke betalende lejere.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 86
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder i Grønland mulighed for at etablere whistleblowerordninger.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)